Informatie

Wat is de taak van een opticien:
Je gebruikt je ogen iedere dag. Als je tv kijkt, achter de computer zit, krant leest en natuurlijk in het verkeer. En als je goed kunt zien, wil je dat graag zo houden. Ook als je al een bril of lenzen hebt. Vast onderdeel bij de aanschaf van een bril of lenzen is de oogmeting waarbij vakbekwaam wordt bepaald wat de exacte afwijking van uw ogen is. U wordt hierbij geholpen door gediplomeerde opticiens met jarenlang ervaring.

Mobiele optiek service aanhuis!

- Anamnese: De oogmeting start met een bespreking van uw oogheelkundig verleden, eventuele erfelijke factoren en medicijngebruik, eventuele klachten of wensen.
- Met de apparatuur worden metingen en controles verricht.
- Als de metingen gedaan zijn wordt er met u besproken wat de mogelijkheden zijn voor een
nieuwe bril of nieuwe glazen.
- Brillen afleveren en afstellen (bril accessoires).
- Problemen of klachten verhelpen.
- Indien het nodig blijkt te zijn zal ik u adviseren een oogarts te bezoeken.
- Verkoop van lenzen en toebehoren (Service).


Prisma Optiek: Uw mobiel optiek service aan huis!

Het oog

Oogafwijkingen

Strabismus
=> de assen van de ogen wijzen in verschillende richting
2 vormen:

Behandeling bestaat meestal uit operatie of gebruik van prismatische glazen om de ogen terug te aliniëren. Indien dit niet behandeld wordt op jonge leeftijd kan er amblyopie ontstaan: verlies van acuïteit door centrale supressie van het beeld afkomstig van 1 oog.

Cataract
=> wazig worden van de lens als gevolg van bv galactosemie
Veel oudere mensen hebben hier last van en als het zicht ernstig wordt belemmerd, is een operatie aan te raden, waarbij de lens wordt verwijderd en vervangen door een plastic lens. Accomodatie wordt dus minder, maar beeldscherpte is hersteld => bril voor verzicht en leesbril zal noodzakelijk zijn na operatie.

Glaucoom
=> progressief gezichtsverlies als gevolg van stijging van intraoculaire druk.
Het is één van de hoofdoorzaken van blindheid. De druk in de 'aqueous humour' bepaalt mee de vorm van het oog. Als deze stijgt zal uiteindelijk de nervus opticus geplet worden, met progressief gezichtsverlies vanuit de periferie tot gevolg. Wanneer dit opgemerkt wordt en ook het centrale gezichtsveld wordt aangetast is het vaak al onherstelbaar beschadigd.

Detached retina
=> scheurtje in retina waardoor retina kan loskomen van achterwand.
Komt voor bij boksers, door een slag op het hoofd. Dit kan hersteld worden door de retina terug vast te 'branden' met een laser.

Retinitis pigmentosa
=> progressieve degeneratie van fotoreceptors.
Eerste teken is meestal verlies van perifeer- en nacht-zicht  => tunnelzicht. Later kan ook centraal zicht verminderen.

Maculaire degeneratie
=> verlies van centraal zicht
Vrij veel voorkomend, meer dan 25% van de mensen boven 65. Laser behandeling kan de achteruitgang vertragen, maar er is nog geen curatieve behandeling.

Beeldvorming door het oog
Het oog vangt lichtstralen op en focust deze op de retina. Hiervoor is een vrij grote refractie nodig, waarbij de cornea het grootste deel hiervan voor zijn rekening neemt.

Accomodatie door de lens
De lens heeft ook nog een kracht van ongeveer 12D, die vooral wordt aangewend om voorwerpen die zich op een afstand van minder dan 9m bevinden scherp te stellen; de lichtstralen vallen op dat moment immers niet meer parallel in op de cornea, maar ze divergeren, waardoor er een grotere lichtbreking vereist is.  Deze extra buiging wordt verkregen door de lens boller te maken: accomodatie.
Accomodatie-convergentie-synkinese:
Koppeling tussen convergentie en accommodatie.

 

De ciliaire spieren zitten als een ring rond de lens, die hieraan opgehangen is met de ligamenti suspensorii. Wanner de spier samentrekt, wordt de ring dus kleiner en de spanning op de ligamenten vermindert. Door haar natuurlijke elasticiteit wordt de lens hierdoor boller (neemt af met de leeftijd!) waardoor de refractie toeneemt. Omgekeerd zal de lens afgeplat worden bij een relaxerende spier.

Oogafwijkingen en zicht-verbetering
-> Normaal = emmetropia (parallelle lichtstralen worden bij een vlakke lens geconvergeerd op de retina)
-> Verziendheid = hyperopia = slecht dichtbij kunnen zien
-> Bijziendheid = myopia = slecht ver kunnen zien


Normale situatie: emmetropiaVerziendheid: hyperopia
Het oog is een beetje te kort zodat het focust achter de retina en het beeld wazig wordt.
Correctie gebeurt met een biconvexe lens


Bijziendheid: myopia
Het oog is een beetje te lang, zodat het focust
vòòr de retina en het beeld ook wazig wordt.
Correctie gebeurt met een biconcave lens

correctie:

NB: een bijna universeel voorkomende afwijking bij oudere mensen is presbyopia: het harder worden van de lens door de ouderdom (gedurende je ganse leven worden er cellen aangemaakt in de lens, terwijl er geen cellen verloren gaan) => oplossing in een bifocale lens: bovenaan is voor verzicht, onderaan om dichtbij te zien.

Afwijking kunnen ook operationeel verbeterd worden:
Bij hyperopia en myopia heeft de cornea ofwel een te grote ofwel een te kleine diopter voor de lengte van het oog. Als deze kan worden aangepast, kan het zicht dus verbeterd worden.
Technieken:

terug naar boven